فاصله تیوپ تا آینه سر تیوپ دستگاه برش و حکاکی لیزر co2 باید چقدر باشد؟