سفت کردن تسمه های دستگاه برش و حکاکی لیزر باید به چه صورتی باشه. یعنی چقدر باید سفت کرد؟