بهترین روغن برای روانکاری ریل و واگن ها چیه؟ wd40 به نظر چگالی کمی داره خیلی جالب نمیاد… من قبلا از یه روغن مخصوص شانژمان دوچرخه مارک شیمانو استفاده میکردم خیلی خوب بود دیگه گیر نمیاد… چی پیشنهاد میکنین؟