ی سوال خدمتتون داشتم…من الان یک دستگاه یومینگ دارم که دمای چیلرش تو این ۵ سال همیشه  ثابته …اما یک دستگاه برش و حکاکی لیزر شفنگ دیگه دارم …ک هِریییه….ی مدت دماش روی ۲۵تا۲۷….ی مدت پایین …البته اینم بستگی ب توانی که ازش میکشم داره…..تنظیمشم میکنما….اما باز بعد دوروز میره ۲۷…۲۸