دمای بالای چیلر رو کیفیت برش دستگاه برش و حکاکی لیزر co2 تاثیر داره؟ و اینکه آیا دمای بالای چیلر رو کیفیت برش تاثیر داره؟ دمای بالا خوبه یا دمای پایین؟