آیا سرعت همه دستگاه ها یکی هست مثلا سرعت ۵۰ دستگاه برش و حکاکی لیزر داجکو با سرعت دستگاه شرکت دیگه یه طرح در یک زمان میزند؟ چون دستگاه داجکو من تو یه طرح یک ساعته پانزده دقیقه زودتر تموم میشه