بی شک یکی از جدا نشدنی ترین بخش هر جشن و تولدی کیک است که تمامی انسانها از کوچک تا بزرگ عاشق کیک تولد هستند. کیک ها انواع و اقسام مختلفی دارند و تزیین هر کیک مولفه های خاص زیادی دارد. این مولفه های تزیینات کیک عبارتند از صفحه کیک چوبی، تاپرها شمع و موارد بسیار دیگر.

بتازگی نقش تاپرها در تزیین روی کیک بسیار زیاد شده است. انواع تاپر عبارتند از تاپر عدد سن ، نوشته ها مانند تولد مبارک به فارسی و انگلیسی و تاپر اعداد انگلیسی چوبی، تاپر تولد،تاپر تولدت مبارک، تاپر عدد، تاپر کیک، تاپر کیک تولدت مبارک، تزیین جشن، تزیینات کیک، تولدت، تولدت مبارک، جشن تولد، عدد، عدد انگیسی، عدد فانتزی، مدل فانتزی در انواع اشکال مختلف هستند.