لقی واگن محور ایکس

مهندس سعید عبدی عضو سایت پرسیده شده در 1 سال گذشته

واگن محور افقی لق شده ، امکانش هست اونو با یکی از واگن های محور عمودی عوض کنم؟ چون فشار زیادی روی واگن های عموی نیست.